Wie was Helanus?

St. Helanus AD 600

De heilige St. Helanus is in de zesde eeuw na Christus geboren in Ierland.

Samen met zijn zes broers en drie zussen emigreerde hij via Cornwall in Zuid-Engeland en Bretagne in Noordwest-Frankrijk naar het dorpje Bucciolus, in de omgeving van Reims, de champagnestreek in Noord-Frankrijk.

In Bucciolus vestigde Helanus zich als priester. Hij richtte zich op het verbeteren van de omstandigheden van de lokale bevolking. Een coachingspraktijk “avant la lettre”, zou je kunnen zeggen. Voor alles wat hij bereikte, is hij later heilig verklaard.

Voor zover bekend heetten zijn broers en zussen: St. Germoc (24 juni), St. Breaca (4 juni), Franca, Promptia en Possena. De namen van de overige 4 broers zijn niet bekend.

Naamdag St. Helanus: 7 oktober (Leuk! dit is ook de dag waarop in 2005 Helanus b.v. van start ging.)

Hessel Frings

De drijvende kracht achter Helanus

Hessel FringsIn 2005 ben ik, Hessel Frings, gestart met Helanus. Ik heb ruim 10 jaar ervaring als projectmanager en manager in het bedrijfsleven, bij bedrijven als KPN, Unilever, TNT en Kenniswijk. Mijn ambitie is om mijn kennis, ervaring en vaardigheden over te brengen op andere (toekomstige) professionals en managers. Door mijn coaching worden daarnaast alle kwaliteiten die de persoon zelf in zich heeft optimaal benut.

Lees verder

Vind Helanus op Facebook

%d bloggers liken dit: